GARANTI 2018-02-08T10:11:59+03:00

GARANTI

GREEN ROCK IISI reningsverken har två års garanti på anordningen räknat från köpslutet. Registrera garantin genast efter köpslutet genom att returnera garantikortet som medföljer produkten, eller genom att fylla i uppgifterna i den elektroniska blanketten nedan.

I garantin ingår konstruktions- och tillverkningsfel som skriftligen anmälts till tillverkaren under garantitiden och som tillverkaren har konstaterat.
Tillverkarens ansvar gäller inte normalt slitage, skador till följd av försämring eller externa orsaker och indirekta kostnader. Garantin omfattar heller inte fel som beror på felaktig placering, förvaring, installering, vårdslös användning eller försumlig service av produkten. Garantin upphör att gälla om andra än IISI komponenter installerats i produkten.

Transportskador ingår inte i garantin. När du tar emot en produkt efter transport ska du kontrollera produkten, och om du upptäcker skador ska du anteckna dem i fraktsedeln och ansöka om ersättning av transportbolaget.

Spara inköpskvittot. Vi rekommenderar att du dokumenterar de olika skedena av installeringen med fotografier. Spara dem på samma plats som reningsverkets journal.


GREEN ROCK IISI GARANTIKORT

När du köpt en GREEN ROCK IISI produkt ska du registrera garantin genom att fylla i textfälten nedan och klicka på ”Sänd”. Om du köpt flera produkter ska varje produkt registreras skilt. Fyll alltid i hela blanketten och klicka på ”Sänd”.

Du kan även registrera garantin genom att returnera garantikortet som medföljer varje IISI produkt.

Fält märkta med stjärna (*) är obligatoriska.

Produktens serienummer *

Efternamn *

Förnamn *

Gatuadress *

Postnummer *

Ort *

Telefonnummer *

e-post *

Köpdatum *

Försäljare *

Installatör *