AVLOPPSVATTENRENING 2020-08-24T10:06:13+02:00

AVLOPPS-
VATTENRENING 

Green Rock IISI-minireningsverk renar allt boendeavloppsvatten på saneringsobjekt och nybyggen pålitligt och säkert.

Enligt undersökningar är de driftsäkrast i hela Finland (TM Rakennusmaailma 9/2011)
och uppfyller kraven i förordningen om avloppsvattenrening.

SE PRODUKTER

Be om närmare information av en yrkeskunnig återförsäljare! Avloppsvattenrenoveringen är nu IISI.

IISI ROCK – saneringsreningsverk

Enligt undersökningar är de driftsäkrast i hela Finland (TM Rakennusmaailma 9/2011)

IISI ROCK utnyttjar tidigare slamavskiljare och rengör allt avloppsvatten från hushåll med 1–5 personer. Saneringsreningsverket uppdaterar ditt nuvarande avloppsvattensystem enligt kraven i förordningen.

Minireningsverkets fosforrening sker med en IISI kemikaliepump; en tillsats av en IISI kemialie i avloppet leder till att sedimenterad fosfor fälls ut i slamavskiljaren.

Installeringen av IISI ROCK saneringsreningsverk är lätt och kräver inga grävarbeten, varken sommar eller vinter.

SÖK ÅTERFÖRSÄLJARE
TA KONTAKT

Produktinformation

VVS kod: 3626321
Längd: 1230 mm
Bredd: 900 mm
Höjds: 1175 mm
Vikt: 68 kg

Tillbehör

3626410 Mellanväggsskiva till betongringsbrunn PE 102 x 200
3626409 Mellanväggsskiva till betongringsbrunn PE 82 x 200
3626381 IISI ROCK Kompletteringsbrunn 800, h=2,3 m
3626415 Sanerings T-stycke 110-100 till betongbrunn

IISI S6 – minireningsverk

Enligt undersökningar Finlands driftsäkraste minireningsverk (TM Rakennusmaailma 9/2011).

IISI S6 minireningsverk rengör allt avloppsvatten i hushåll med 1–6 personer. Minireningsverket är CE-testat enligt standard EN 12566-3 och uppfyller kraven i förordningen om avloppsvatten. IISI S6 är extra lämpligt för nybyggen.

IISI S6 minireningsverk är driftsäkert och kräver minimal service. Reningsverket tål belastningsvariationer synnerligen väl och återhämtar sig snabbt även efter långa driftavbrott. Installationen under jord upptar ingen plats på din gård.

IISI S6 är ett biologisk-kemikaliskt reningsverk som bygger på biofilter. Trekammarbrunnen är fast monterad undertill. Detta är inte ett satsreningsverk, reningsprocessen fungerar kontinuerligt.

IISI S6 minireningsverkets konstruktioner tillverkas av lätt, förstklassig polyetenplast. Reningsverket är därför korrosionsbeständigt och lätt att installera.

SÖK ÅTERFÖRSÄLJARE
TA KONTAKT

Produktinformation

VVS kod: 3626322
Längd: 1583 mm
Bredd: 1583 mm
Höjd: 2450 mm
Vikt: 250 kg

Tillbehör

3626405 IISI korotuskaulus, korkeus 50 cm
3626387 Förankringspaket IISI S6/S10 och H6/H12

IISI S10 – minireningsverk

Enligt undersökningar Finlands driftsäkraste minireningsverk (TM Rakennusmaailma 9/2011).

IISI S10 minireningsverk rengör allt avloppsvatten i hushåll med 1–10 personer. Minireningsverket är CE-testat enligt standard EN 12566-3 och uppfyller kraven i förordningen om avloppsvatten. IISI S10 är extra lämpligt för nybyggen.

IISI S10 minireningsverk är driftsäkert och kräver minimal service. Reningsverket tål belastningsvariationer synnerligen väl och återhämtar sig snabbt även efter långa driftavbrott. Installationen under jord upptar ingen plats på din gård.

IISI S10 är ett biologisk-kemikaliskt reningsverk som bygger på biofilter. Reningsverket är försett med en försedimenteringstank. I nedre delen av den andra behållaren är en trekammarbrunn fast monterad. Detta är inte ett satsreningsverk, reningsprocessen fungerar kontinuerligt.

IISI S10 minireningsverkets konstruktioner tillverkas av lätt, förstklassig polyetenplast. Reningsverket är därför korrosionsbeständigt och lätt att installera.

SÖK ÅTERFÖRSÄLJARE
TA KONTAKT

Produktinformation

VVS kod: 3626323
Längd: 1583 mm + 1583 mm
Bredd: 1583 mm
Höjd: 2450 mm
Vikt: 445 kg

Tillbehör

3626405 IISI korotuskaulus, korkeus 50 cm
3626387 Förankringspaket IISI S6/S10 och H6/H12

IISI – separata avloppssystem

IISI separata avloppssystem leds wc-vattnet till IISI slutna tankar och fastighetens allt tvättvatten till IISI gråvattenreningsverk. IISI slutna tankar finns i olika storlekar, och gråvattenreningsverken är dimensionerade enligt fastighetens vattenförbrukning.
IISI gråvattenreningsverk behöver ingen infiltrationsbädd, det är lätt och snabbt att installera. Ett separat avloppssystem är mycket lämpligt vid nybyggen. Vid saneringsobjekt ska wc-avloppsvattnet kunna ledas separat från fastigheten till en sluten tank. Ett alternativ är att installera en förbränningstoalett eller en komposterande toalett i fastigheten.

Be om närmare information av din närmaste återförsäljare! Avloppsvattenrenoveringen är nu iisi.

SÖK ÅTERFÖRSÄLJARE
GRÅVATTENRENING
TA KONTAKT
Slutna tankar

Produktinformation

VVS kod:
3626354ERIL IISI Erillisviemäröinti 3000-200/H6
3626353ERIL IISI Erillisviemäröinti 5000-200/H6

BSCS – stora reningsverk

BSCS, dvs. BIOSTONE-CHEMSTONE reningsverk renar effektivt allt boendeavloppsvatten där det krävs stor kapacitet. Lämpligt för bostadshus, affärsbyggnader, skolor, daghem, hotell, campingområden och semesterbyar.

Biostone-Chemstone är tillförlitliga reningsverk som tål stora belastningsvariationer. Reningsresultatet överstiger värdet på den högsta kravnivån. Servicen är enkel och lätt.

Biostone- och Chemstonemodulerna är separata vilket innebär att delarna till leveransen kan väljas smidigt enligt behov. Om du t.ex. behöver enbart biologisk rening kan systemet levereras utan den kemiska reningsutrustningen.

BSCS produkturval består av ett reningsverk för 55 personer upp till flera reningsverk för flera hundra personer:

  • BSCS 55
  • BSCS 100
  • BSCS 200
  • även andra dimensioner enligt behov

Processen fungerar kontinuerligt och bygger på teknologi med trickling filter. <0}

Faserna i reningsprocessen:

  • försedimentering i tre kammare
  • biologisk rening
  • kemisk rening
  • efterklarifiering
  • efterfiltrering
  • avloppssystem för renat vatten

Flera hundra BSCS reningsverk har levererats under närmare 20 år till flera länder över hela världen.

SÖK ÅTERFÖRSÄLJARE
TA KONTAKT