SERVICE 2020-01-23T10:51:03+02:00

SERVICE

Green Rock IISI produkternas originalreservdelar och kemikalier finns att få hos yrkeskunniga återförsäljare och serviceaffärer över hela landet.

Genom att använda IISI originalreservdelar och IISI-kemikalier ser du till att ditt reningsverk fungerar som det ska.

SE PRODUKTER

Be om närmare information av en yrkeskunnig återförsäljare! Avloppsvattenrenoveringen är nu IISI.

HÄR HITTAR DU NÄRMASTE SERVICEAFFÄR

IISI – flockningsmedel

IISI flockningsmedel är framställd speciellt för IISI reningsverk, och kemikalien sedimenterar fosfor i avloppsvattnet till reningsverkets slamavskiljare. Använd endast IISI originalkemikalier!

Återförsäljarna i hela landet tillhandahåller behändiga 10 l och stora 30 l kanistrar.

Sök återförsäljare
kontakta oss

Produktinformation

Produktkod
3626641 IISI – flockningsmedel 1 x 10L
3626640 IISI – flockningsmedel 3 x 10L
3626345 IISI – flockningsmedel 6 x 10L
3626347 IISI – flockningsmedel 25 x 10L
3626348 IISI – flockningsmedel 50 x 10L
3626349 IISI – flockningsmedel 1 x 30L
3626350 IISI – flockningsmedel 2 x 30L
3626351 IISI – flockningsmedel 3 x 30L
3626346 IISI – flockningsmedel 10 x 30L
3626352 IISI – flockningsmedel 24 x 30L

IISI – reservdelar

IISI – reservdelar är konstruerade att användas i IISI reningsverkens processer och mekanik.

Vänd dig med förtroende till våra återförsäljare och serviceaffärer när du behöver komponenter. Då får du förstklassiga produkter färdigt monterade.

Sök återförsäljare
kontakta oss

Produktinformation

Produktkod: Green Rock IISI komponenter
3626357 IISI Cirkulationspump
3626161 IISI Kemikaliedoseringspump
3626325 IISI Paus-Gång relä
3626358 IISI Vattenspridare S6/S10
3626359 IISI Vattenspridare Rock
3626326 IISI Elcentral
3626019 IISI IWAKI kemikaliedoseringspump
3626336 IISI IWAKI larm
3626337 IISI IWAKI transformator till kemikaliedoseringspump
3626328 Alarmljusrelä