Okategoriserad

/Okategoriserad

Minireningsverk eller markbädd – vilken ska man välja till den egna fastigheten?

Våra kunder funderar ofta vilket avloppssystem som skulle passa bäst för den egna fastigheten och plånboken, ett minireningsverk eller en markbädd? Båda har sina egna styrkor, men rätt utvalt och monterat vinner ofta minireningsverket över den traditionella markbädden ifall man beaktar installations- och driftskostnaderna över tid. Infiltration är en flera decennier gammal naturlig reningsprocess, [...]

2021-04-29T09:13:24+03:00 0 Comments

Separata avlopp är bra för närmiljön

Från hushåll kommer svart- och grått- avloppsvatten. Tvättvatten från badrum och kök kallas gråvatten eller BDT-vatten. Svartvatten, å andra sidan, är vattentoalettens spolvatten. Allt hushållsavloppsvatten innehåller orenheter som måste behandlas innan det släpps ut i naturen. Särskilt känsliga strand- kust- och grundvattenområden kräver ofta att allt avloppsvatten leds ut till en sluten tank eller [...]

2021-03-16T15:23:05+03:00 0 Comments

Nytt avloppssystem utan att förstöra den vackra trädgården

Saila Kallioinens fritidsbostad i Ackas hade behov av nytt avloppssystem i och med att lagstiftningen för behandling av avloppsvatten förnyades. Särskilt kraven på avloppsvattenhanteringen vid fastigheter nära vattendrag förtydligades. -I tiderna när stugan byggdes var den allmänna metoden för avloppsvattenhantering två slambrunnar och en infiltreringsbädd. Lagstiftningen förändrades och för att uppfylla lagens krav var [...]

2021-02-18T09:35:42+03:00 0 Comments

Enkelheten till heders – Timo Sahi värdesätter IISI ROCKs effektiva, men enkla reningsteknik

Timo Sahi ville ha ett lättskött och effektivt avloppssystem som skulle vara lätt att montera på en redan välskött gård med mycket planteringar, utan att behöva förstöra så mycket. Efter att ha jämfört alternativen utkristalliserades IISI ROCK som det bästa valet, eftersom man kunde utnyttja den befintliga trekammarbrunnen. -Vi behövde ett nytt avloppssystem eftersom [...]

2021-02-16T10:05:49+03:00 0 Comments

Kan man utnyttja de gamla slambrunnarna när man förnyar sitt avlopp?

Slambrunnar var tidigare den vanligaste metoden för rening av avloppsvatten i fastigheter. Även i dagsläget finns det många fastigheter på glesbygden som har kvar sitt gamla avloppssystem bestående av slambrunnar, antingen 2-3 separata brunnar eller en brunn med 2-3 kammare. Men vid behandling av avloppsvatten endast i slambrunnarna stannar en stor del av näringsämnena [...]

2021-01-21T12:42:05+03:00 0 Comments