SLUTNA TANKAR 2018-02-08T10:40:47+00:00

SLUTNA
TANKAR

GREEN ROCK IISI slutna tankar används i fastighetens separata avloppssystem för wc-avloppsvatten i egnahemshus och på sommarstugor

Den starka och låga, högteknologiska konstruktionen garanterar en behändig installation även i krävande förhållanden.

Se produkter

Be om närmare information av en yrkeskunnig återförsäljare! Avloppsvattenrenoveringen är nu IISI.

IISI 3000 – sluten tank

IISI 3000 – sluten tank är mycket lämplig för wc-avloppsvattnet i fritidsbostäder. Den kompakta dimensioneringen i kombination med den synnerligen låga konstruktionen tillåter installation i mycket krävande förhållanden. Tankens totala höjd är bara 1 m. Flera olika stora servicerör kan väljas till tanken enligt behov.

Sök återförsäljare
Ta kontakt

Produktinformation

VVS kod:
3626354 3000 / 200 mm x 1000 huoltoputkella
3626356 3000 / 450 mm x 1000 huoltoputkella
Kapacitet: 3000 L
Längd: 2350 mm
Bredd: 2350 mm
Höjd: 1000 mm
Viemärin liitoskorkeus: 800 mm säiliön pohjasta mitattuna

Tillbehör

3626329 IISI Ankkurointisarja
3626335 IISI Langaton täyttymishälytin

IISI 5000 – sluten tank

IISI 5000 – sluten tank är mycket lämplig för wc-avloppsvatten i egnahemshus och fritidsbostäder i anslutning till separat avloppssystem. Den kompakta dimensioneringen i kombination med den synnerligen låga konstruktionen tillåter installation oftast i mycket krävande förhållanden. Tankens totala höjd är bara 1,2 m.

Sök återförsäljare
Ta kontakt

Produktinformation

VVS kod:
3626353: 5000 / 315mm x 1000 mm servicerör
Kapacitet: 5000 L
Längd: 2600 mm
Bredd: 2600 mm
Höjd: 1200 mm
Avloppets anslutningshöjd: 1025 mm mätt från tankens botten

Tillbehör

3626329 IISI Ankkurointisarja
3626335 IISI Langaton täyttymishälytin

IISI 6100 – sluten tank

IISI 6100 – sluten tank är mycket lämplig för wc-avloppsvatten i egnahemshus och fritidsbostäder i anslutning till separat avloppssystem. Den kompakta dimensioneringen i kombination med den synnerligen låga konstruktionen tillåter installation oftast i mycket krävande förhållanden. Tankens totala höjd är bara 0,95 m. Flera olika stora servicerör kan väljas till tanken enligt behov.

Sök återförsäljare
Ta kontakt

Produktinformation

VVS kod:
3626369: 6100 / 200mm x 1000 mm servicerör
3626370: 6100 / 450mm x 1000 mm servicerör
Kapacitet: 6100 L
Längd: 3400 mm
Bredd: 2600 mm
Höjd: 950 mm
Avloppets anslutningshöjd: 1000 mm mätt från tankens botten

Tillbehör

3626329 IISI Ankkurointisarja
3626335 IISI Langaton täyttymishälytin