SLUTNA TANKAR 2020-04-07T12:54:34+03:00

SLUTNA TANKAR

GREEN ROCK IISI slutna tankar används i fastighetens separata avloppssystem för wc-avloppsvatten i enfamiljshus och på sommarstugor.

Den starka och låga, högteknologiska konstruktionen garanterar en behändig installation även i krävande förhållanden.

SE PRODUKTER

Be om närmare information av en yrkeskunnig återförsäljare! Avloppsvattenrenoveringen är nu IISI.

IISI 3000 – Sluten tank

IISI 3000 sluten tank är mycket lämplig för wc-avloppsvattnet i fritidsbostäder. Den kompakta dimensioneringen i kombination med den synnerligen låga konstruktionen tillåter installation i mycket krävande förhållanden. Tankens totala höjd är bara 1 m. Flera olika stora servicerör kan väljas till tanken enligt behov.

Sök återförsäljare
kontakta oss

Produktinformation

Produktkod:
3626354 3000 / 200 mm x 800 servicerör
3626356 3000 / 450 mm x 800 servicerör
Kapacitet: 3000 L
Längd: 2350 mm
Bredd: 2350 mm
Höjd: 1000 mm
Avloppets kopplingshöjd: 800 mm mätt från tankens botten

Tillbehör

3626329 IISI Förankringsserie
3626335 IISI Trådlöst larm

IISI 5000 – Sluten tank

IISI 5000 – sluten tank är mycket lämplig för wc-avloppsvatten i egnahemshus och fritidsbostäder i anslutning till separat avloppssystem. Den kompakta dimensioneringen i kombination med den synnerligen låga konstruktionen tillåter installation oftast i mycket krävande förhållanden. Tankens totala höjd är bara 1,2 m.

Sök återförsäljare
kontakta oss

Produktinformation

Produktkod:
3626353: 5000 / 315mm x 1000 mm servicerör
Kapacitet: 5000 L
Längd: 2600 mm
Bredd: 2600 mm
Höjd: 1200 mm
Avloppets anslutningshöjd: 1025 mm mätt från tankens botten

Tillbehör

3626329 IISI Förankringsserie
3626335 IISI Trådlöst larm

IISI 6100 – Sluten tank

IISI 6100 – sluten tank är mycket lämplig för wc-avloppsvatten i egnahemshus och fritidsbostäder i anslutning till separat avloppssystem. Den kompakta dimensioneringen i kombination med den synnerligen låga konstruktionen tillåter installation oftast i mycket krävande förhållanden. Tankens totala höjd är bara 0,95 m. Flera olika stora servicerör kan väljas till tanken enligt behov.

Sök återförsäljare
kontakta oss

Produktinformation

Produktkod:
3626370: 6100 / 450mm x 1000 mm servicerör
Kapacitet: 6100 L
Längd: 3400 mm
Bredd: 2600 mm
Höjd: 950 mm
Avloppets anslutningshöjd: 1000 mm mätt från tankens botten

Tillbehör

3626329 IISI Förankringsserie
3626335 IISI Langaton Trådlöst larm