AVLOPPSVATTENRENING 2021-03-03T10:47:52+03:00

AVLOPPSVATTEN-
RENING 

Green Rock IISI-minireningsverk renar allt boendeavloppsvatten på saneringsobjekt och nybyggen pålitligt och säkert.

Enligt undersökningar är de driftsäkrast i hela Finland (TM Rakennusmaailma 9/2011) och uppfyller kraven i förordningen om avloppsvattenrening.

SE PRODUKTER

Be om närmare information av en yrkeskunnig återförsäljare! Avloppsvattenrenoveringen är nu IISI.

IISI ROCK minireningsverk för trekammarbrunn

Enligt undersökningar Finlands driftsäkraste minireningsverk (TM Rakennusmaailma 9/2011).

IISI ROCK minireningsverk för trekammarbrunn utnyttjar tidigare slamavskiljare och rengör allt avloppsvatten från hushåll med 1–5 personer. Minireningsverket uppdaterar ditt nuvarande avloppsvattensystem enligt kraven i förordningen.

Minireningsverkets fosforrening sker med en IISI kemikaliepump; en tillsats av en IISI kemialie i avloppet leder till att sedimenterad fosfor fälls ut i slamavskiljaren.

Installeringen av IISI ROCK minireningsverk är lätt och kräver inga grävarbeten, varken sommar eller vinter.

För slambrunnar med tre kammare och endast en servicelucka så rekommenderar vi att en IISI ROCK Kompletteringsbrunn installeras efter trekammarbrunnen, och IISI ROCK installeras ovanpå kompletteringsbrunnen.

Sök återförsäljare
kontakta oss

Produktinformation

Produktkod: 3626321
Längd: 1230 mm
Bredd: 900 mm
Höjd: 1175 mm
Vikt: 68 kg

Tillbehör

3626410 Mellanväggsskiva till betongringsbrunn PE 102 x 200
3626409 Mellanväggsskiva till betongringsbrunn PE 82 x 200
3626381 IISI ROCK Kompletteringsbrunn 800, h=2,3 m

IISI S6 – minireningsverk

Enligt undersökningar Finlands driftsäkraste minireningsverk (TM Rakennusmaailma 9/2011).

IISI S6 minireningsverk rengör allt avloppsvatten i hushåll med 1–6 personer. Minireningsverket är CE-testat enligt standard EN 12566-3 och uppfyller kraven i förordningen om avloppsvatten. IISI S6 är extra lämpligt för nybyggen.

IISI S6 minireningsverk är driftsäkert och kräver minimal service. Reningsverket tål belastningsvariationer synnerligen väl och återhämtar sig snabbt även efter långa driftavbrott. Installationen under jord upptar ingen plats på din gård.

IISI S6 är ett biologisk-kemikaliskt reningsverk som bygger på biofilter. Trekammarbrunnen är fast monterad undertill. Detta är inte ett satsreningsverk, reningsprocessen fungerar kontinuerligt.

IISI S6 minireningsverkets konstruktioner tillverkas av lätt, förstklassig polyetenplast. Reningsverket är därför korrosionsbeständigt och lätt att installera.

Sök återförsäljare
kontakta oss

Produktinformation

Produktkod: 3626322
Längd: 1583 mm
Bredd: 1583 mm
Höjd: 2450 mm
Vikt: 250 kg

Tillbehör

3626405 IISI – förhöjningsdel, höjd 50 cm
3626387 Förankringspaket IISI S6/S10 och H6/H12

IISI S10 – minireningsverk

Enligt undersökningar Finlands driftsäkraste minireningsverk (TM Rakennusmaailma 9/2011).

IISI S10 minireningsverk rengör allt avloppsvatten i hushåll med 1–10 personer. Minireningsverket är CE-testat enligt standard EN 12566-3 och uppfyller kraven i förordningen om avloppsvatten. IISI S10 är extra lämpligt för nybyggen.

IISI S10 minireningsverk är driftsäkert och kräver minimal service. Reningsverket tål belastningsvariationer synnerligen väl och återhämtar sig snabbt även efter långa driftavbrott. Installationen under jord upptar ingen plats på din gård.

IISI S10 är ett biologisk-kemikaliskt reningsverk som bygger på biofilter. Reningsverket är försett med en försedimenteringstank. I nedre delen av den andra behållaren är en trekammarbrunn fast monterad. Detta är inte ett satsreningsverk, reningsprocessen fungerar kontinuerligt.

IISI S10 minireningsverkets konstruktioner tillverkas av lätt, förstklassig polyetenplast. Reningsverket är därför korrosionsbeständigt och lätt att installera.

Sök återförsäljare
kontakta oss

Produktinformation

Produktkod: 3626323
Längd: 1583 mm + 1583 mm
Bredd: 1583 mm
Höjd: 2450 mm
Vikt: 445 kg

Tillbehör

3626405 IISI – förhöjningsdel, höjd 50 cm
3626387 Förankringspaket IISI S6/S10 och H6/H12

S6 Pro Filter – minireningsverk

IISI S6 Pro Filter minireningsverk rengör allt avloppsvatten i hushåll med 1–6 personer. Minireningsverket är CE-testat enligt standard EN 12566-3 och uppfyller kraven för hög skyddsnivå. IISI S6 Pro Filter är extra lämplig för nybyggen.

IISI S6 Pro Filter minireningsverk är driftsäkert och kräver minimal service. Reningsverket tål belastningsvariationer synnerligen väl och återhämtar sig snabbt även efter långa driftavbrott. Installationen under jord upptar ingen plats på din gård.

IISI S6 Pro Filter är ett biologisk-kemikaliskt reningsverk som bygger på biofilter. Reningsverket innehåller två slamtankar, en i förtanken och den andra i den nedre delen av reningsverket. Den sista enheten är ett efterpoleringssteg. Detta är inte ett satsreningsverk, reningsprocessen fungerar kontinuerligt.

IISI S6 Pro Filter minireningsverkets konstruktioner tillverkas av lätt, förstklassig polyetenplast. Reningsverket är därför korrosionsbeständigt och lätt att installera.

Sök återförsäljare
kontakta oss

Produktinformation

Produktkod:
Längd: 1583 mm
Bredd: 1583 mm
Höjd: 2450 mm
Vikt: 885 kg

IISI S6 PRO – minireningsverk

Enligt undersökningar Finlands driftsäkraste minireningsverk (TM Rakennusmaailma 9/2011).

IISI S6 PRO minireningsverk rengör allt avloppsvatten i hushåll med 1–6 personer. Minireningsverket är CE-märkt enligt standard EN 12566-3 och uppfyller kraven i förordningen om avloppsvatten.

IISI S6 PRO minireningsverk är driftsäkert och kräver minimal service. Reningsverket tål belastningsvariationer synnerligen väl och återhämtar sig snabbt även efter långa driftavbrott. Installationen under jord upptar lite plats på din gård.

IISI S6 PRO är ett biologisk-kemikaliskt reningsverk som bygger på biofilter-teknik. Reningsverket är försett med en stor sedimenteringsvolym. Totalt fyra kammare i den nedre delen av reningsverket sedimenterar effektiv fasta partiklar och fett från avloppsvattnet. Biofiltrets stora volym i reningsverkets övre del möjliggör en effektiv biologisk reningsprocess. Reningsprocessen fungerar kontinuerligt. Slamåtervinning från den fjärde kammaren till den första kammaren intensifierar processen.

IISI S6 PRO minireningsverkets konstruktioner tillverkas av lätt, förstklassig polyetenplast och reningsverket är därför korrosionsbeständigt. Tack vare sin hållbara och självförankrande konstruktion är reningsverket enkel att installera.

Sök återförsäljare
kontakta oss

Produktinformation

Produktkod: 3626322PRO
Längd: 1583 mm + 1583 mm
Bredd: 1583 mm
Höjd: 2450 mm
Vikt: 445 kg

 

Tillbehör:

3626405 IISI – förhöjningsdel, höjd 50 cm
3626387 Förankringspaket IISI S6/S10 och H6/H12

BSCS – stora reningsverk

BSCS, dvs. BIOSTONE-CHEMSTONE reningsverk renar effektivt allt boendeavloppsvatten där det krävs stor kapacitet. Lämpligt för bostadshus, affärsbyggnader, skolor, daghem, hotell, campingområden och semesterbyar.

Biostone-Chemstone är tillförlitliga reningsverk som tål stora belastningsvariationer. Reningsresultatet överstiger värdet på den högsta kravnivån. Servicen är enkel och lätt.

Biostone- och Chemstonemodulerna är separata vilket innebär att delarna till leveransen kan väljas smidigt enligt behov. Om du t.ex. behöver enbart biologisk rening kan systemet levereras utan den kemiska reningsutrustningen.

BSCS produkturval består av ett reningsverk för 55 personer upp till flera reningsverk för flera hundra personer:

  • BSCS 55
  • BSCS 100
  • BSCS 200
  • även andra dimensioner enligt behov

Processen fungerar kontinuerligt och bygger på teknologi med trickling filter. <0}

Faserna i reningsprocessen:

  • försedimentering i tre kammare
  • biologisk rening
  • kemisk rening
  • efterklarifiering
  • efterfiltrering
  • avloppssystem för renat vatten

Flera hundra BSCS reningsverk har levererats under närmare 20 år till flera länder över hela världen.

Sök återförsäljare
kontakta oss